"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทยรายการ Thailand Mathematics Contest TMC 12th

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงรัชญ์สิรี  ลิ้มศิริวิถี  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ และรางวัลคะแนนสูงสุดระดับภาคเหนือ จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทยรายการ Thailand Mathematics Contest TMC 12th  การเเข่งขันระดับประเทศและภาคเหนือ จัดโดย สหภาพ IMC International Mathematics Contest Union Thailand Secretsriat มอบรางวัลโดย พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2567  ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย