"The ultimate aim of education is the development of character"

ถ้วยรางวัล​ชนะเลิศคะแนนสูงสุด และเหรียญรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงพิรดา​ สุวรรณ์​ ป.5/10

ที่ได้รับ

🥇เหรียญทอง ยิมศิลป์ รุ่นอายุ 10 ปี
🥇เหรียญทอง ยิมนาสติกลีลา ทักษะอุปกรณ์ห่วง รุ่นอายุ 10 ปี
🥇เหรียญทอง ยิมนาสติกลีลา กรุ๊ปฟรีแฮนด์
🥈เหรียญเงิน ยิมนาสติกลีลา กรุ๊ปแดนส์ รุ่น Open
🏆ถ้วยรางวัล​ชนะเลิศคะแนนสูงสุดกรุ๊ปฟรีแฮนด์

จากการเข้าร่วมโครงการประเมินทักษะความสามารถ กีฬายิมนาสติก ครั้งที่ 3 (ระดับจังหวัด) วันที่  4 พฤษภาคม 2567 จัดโดย ภาควิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี