"The ultimate aim of education is the development of character"

KGL Contest English Olympiad 2024 Stage 1 (ประเทศไทย) การแข่งขันภาษาอังกฤษ โอลิมปิกสำหรับเยาวชนอายุ 6 -17 ปี ครั้งที่ 10 ระดับ A 2

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายธนกร เสาวพนธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8
ที่ได้รับรางวัล
รางวัลผลคะแนนรวมร้อยละ 85
จาก KGL Contest English Olympiad 2024 Stage 1 (ประเทศไทย)
การแข่งขันภาษาอังกฤษ โอลิมปิกสำหรับเยาวชนอายุ 6 -17 ปี ครั้งที่ 10 ระดับ A 2
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2567
ณ ศูนย์สอบโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย