"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการทดสอบความรู้ วิชา Advanced Enlish ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 ระดับประถมศึกษาตอนต้น

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายธนกร เสาวพนธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8
ที่ได้รับรางวัล
รางวัลอันดับที่ 1 ระดับภาคเหนือ
รางวัลอันดับที่ 5 ระดับประเทศ
จากโครงการทดสอบความรู้ วิชา Advanced Enlish ครั้งที่ 5
ประจำปี 2566 ระดับประถมศึกษาตอนต้น
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
จัดโดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัด
ณ ศูนย์สอบโรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา เชียงใหม่