"The ultimate aim of education is the development of character"

แข่งขันโครงการTHAILAND ROBOT & CODING CHALLENGE 2024

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชาย สายฟ้า กิติกร นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 5 / 1
ได้รับรางวัล
ชนะเลิศอันดับ 1
รายการ แข่งขันโครงการTHAILAND ROBOT & CODING CHALLENGE 2024
ระดับ AGV ประเภททีมรุ่นอายุ 10-12ปี
จัดโดย  IDektep ”อัฉริยะสร้างได้“
วันที่ 12 พ.ค.67  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน