"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขัน​เต้นระดับนานาชาติ ATOD International Dance Compettition 2024

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง มีณณพัส จิระธรรมนิตย์นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 5 / 1
ได้รับรางวัล

– รางวัลเหรียญทองในประเภทการแข่งขัน Jazz Move Solo Bronze Medal
-รางวัลเหรียญเงินในประเภทการแข่งขัน Classical Ballet Solo Bronze Medal
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3 ในประเภทการแข่งขัน Ballet Duo Juniour (Public)
จากเวทีการแข่งขัน​เต้นระดับนานาชาติ ATOD International Dance Compettition 2024

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18-24 มีนาคม พ.ศ. 2567 การแข่งขันระดับนานาชาติ

ณ โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย