"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษโอลิมปิก ระดับประเทศสำหรับเยาวชนอายุ 6-17 ปี ครั้งที่10 ในรายการ KGL Contest English Olympiad 2024

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชาย พิทยุตม์ วันจันทร์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 5 / 5
ได้คะแนน 65%
โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษโอลิมปิก ระดับประเทศสำหรับเยาวชนอายุ 6-17 ปี ครั้งที่10 ในรายการ KGL Contest English Olympiad 2024 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2567 สนามสอบโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย