"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันฟุตบอล 11คน ชมรมกีฬาตำบลหนองตองยูธคัพ ครั้งที่1 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชาย พิทยุตม์ วันจันทร์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 5 / 5
ได้รางวัลชนะเลิศ ประเภททีม
การแข่งขันฟุตบอล 11คน ชมรมกีฬาตำบลหนองตองยูธคัพ ครั้งที่1 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
วันที่ 27-28 เมษายน 2567
สนับสนุนโดย นายวาริน เขื่อนแก้ว นายกเทศมนตรี ตำบลหนองตองพัฒนา
ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา
ระดับจังหวัด