"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ คณิตศาสตร์ออนไลน์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชาย พงษ์พิพัฒน์ สมพงษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน โครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ คณิตศาสตร์ออนไลน์
จัดโดย :โครงการสอบท็อปเทสเซ็นเตอร์
จัดวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 (ออนไลน์)