"The ultimate aim of education is the development of character"

1 เหรียญเงิน ท่าผลัดฟรีสไตล์ 4×50 เมตร 1 เหรียญทองแดง ท่าผลัดผสม 4×50 เมตร

ขอแสดงความยินดีกับ

ด.ช.ชโนทัย  ซายพวง 5/7

ด.ช.จิตติพัฒต์ บุญจ๋อม. 4/3

ที่ได้รับ

1 เหรียญเงิน ท่าผลัดฟรีสไตล์ 4×50 เมตร
1 เหรียญทองแดง ท่าผลัดผสม 4×50 เมตร

แข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค5 ประจำปี2567 (ระดับภาค) ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2567 จัดโดย สมาคมกีฬาทางน้ำภาคเหนือ(ภาค5) ณ ณ สระว่ายน้ำ 50 เมตร โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จ.เชียงใหม่