"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันโครงการTHAILAND ROBOT & CODING CHALLENGE 2024

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชาย อภิวิชญ์ อารยจินดา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันโครงการTHAILAND ROBOT & CODING CHALLENGE 2024
ระดับ  AGV ประเภทบุคคลรุ่นอายุ 10-12ปี
จัดโดย  IDektep ”อัฉริยะสร้างได้“
วันที่  12 พฤษภาคม 2567
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)