"The ultimate aim of education is the development of character"

เกียรติบัตร เชิดชูเกียรติ “คนดีศรีแผ่นดินสยาม”

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ ภัทศิตา ศิริปัญญา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/9

ได้รับใบประกาศเกียรติบัตร และเข็มกลัด เชิดชูเกียรติ “คนดีศรีแผ่นดินสยาม” มอบโดย ดร.ธนันท์วรุตม์ ลิ้มทรงพรต ที่ปรึกษาว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและโฆษกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ระดับประเทศ จัดโดยสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ณ แกรนด์วีชั่น มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์นเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2567