"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการทดสอบความรู้แบบ Online วิชา คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 36

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายณัฐกฤต ลุ่นเซียะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7
ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
จากโครงการทดสอบความรู้แบบ Online วิชา คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 36
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567
จัดโดย : บริษัท เสริมปัญญา จำกัด

(การแข่งขันออนไลน์)