"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันมาสเตอร์นุ เทควันโด แชมป์เปี้ยนชิพ 2024

ขอแสดงความยินดีกับ
 เด็กชายทีปกร ปุริโสตะโย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10
ที่ได้รับรางวัล
เหรียญทอง ประเภทต่อสู้ Kyorugi บุคคลชาย รุ่นอายุ 9-10 ปี น้ำหนัก 23-25 กิโลกรัม
จากการแข่งขันมาสเตอร์นุ เทควันโด แชมป์เปี้ยนชิพ 2024
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2567
ณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา จังหวัดลำปาง