"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน

ขอแสดงความยินดีกับ

ด.ช.สิรวุฒิ​ แซ่ตั้ง ป.5/11

ที่ได้รับรางวัล

1. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน
ประเภท POOMSAE INDIVIDUAL สายเขียว รุ่นยุวชนชาย อายุ 9-11 ปี
2. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
ประเภท POOMSAE PAIR สายเขียว รุ่นยุวชนชาย อายุ 9-11 ปี
3.รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
ประเภท SPEED PUNCH รุ่นยุวชนชาย อายุ 9-11 ปี
ระดับจังหวัด

จากการแข่งขันการแข่งขัน “Master Nu Taekwondo Championship 2024” เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2567
จัดโดย สถาบัน JEJU TAKEWONDO THAILAND ณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง