"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายภัทรกฤตย์ นากกลัด นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/10 ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันว่ายน้ำชายอายุ 8 ปี จากการแข่งขันเชียงใหม่แชมป์เปี้ยนชิพ

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายภัทรกฤตย์ นากกลัด นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/10
ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันว่ายน้ำชายอายุ 8 ปี ได้แก่
1 เหรียญทอง ท่ากบ 50 เมตร
1 เหรียญเงิน ท่าผีเสื้อ50เมตร
1 เหรียญเงิน ท่าฟรีสไตล์ 25เมตร
1 เหรียญทองแดง ท่ากรรเชียง 25 เมตร
1 เหรียญทอง ท่ากบ 25 เมตร
1 เหรียญทอง ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร
1 เหรียญเงิน ท่ากรรเชียง 50 เมตร
1 เหรียญเงิน ท่าผีเสื้อ 25 เมตร
จากการแข่งขันเชียงใหม่แชมป์เปี้ยนชิพ ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2567