"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายภัทรกฤตย์ นากกลัด นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/10 ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับ 1 ของจังหวัดเชียงใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในการทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายภัทรกฤตย์ นากกลัด นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/10 ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับ 1 ของจังหวัดเชียงใหม่
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในการทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2566 สนามสอบกลาง จัดโดย บริษัทเสริมปัญญา จำกัด เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567