"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายนวินดา สุริยานนท์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 4 รุ่นอายุ 6 ปีชาย และ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง รายการแข่งขันว่ายน้ำ ลำปางสปริ้นเตอร์ ครั้งที่4

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายนวินดา สุริยานนท์  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 4 รุ่นอายุ 6 ปีชาย และ
1 เหรียญทอง ท่ากรรเชียง ระยะ 50 เมตร
1 เหรียญทองแดง ท่ากบ ระยะ 50เมตร                                                                                                                     1 เหรียญทอง ท่าเตะเท้าฟรีสไตส์ ระยะ 25 เมตร
1 เหรียญเงิน ท่ากรรเชียง ระยะ25 เมตร

รายการแข่งขันว่ายน้ำ ลำปางสปริ้นเตอร์ ครั้งที่4 จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง จังหวัดลำปาง ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2567