"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายนวินดา สุริยานนท์  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 5 รุ่นอายุ 8 ปีชาย และ 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง รายการแข่งขันว่ายน้ำ เชียงใหม่แชมป์เปี้ยนชิพ ประจำปี 2567

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายนวินดา สุริยานนท์  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 5 รุ่นอายุ 8 ปีชาย และ
1 เหรียญทอง ท่ากรรเชียง ระยะ 50 เมตร
1 เหรียญทองแดง ผีเสื้อ ระยะ 50
1 เหรียญเงิน กบ 50เมตร
1 เหรียญทองแดง ฟรีสไตส์ ระยะ 50 เมตร                                                                                                     1 เหรียญทอง ท่าเตะเท้าฟรีสไตส์ ระยะ 25 เมตร
1 เหรียญทอง ท่ากบ ระยะ25 เมตร

รายการแข่งขันว่ายน้ำ เชียงใหม่แชมป์เปี้ยนชิพ ประจำปี 2567 จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2567