"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชมเชยอันดับที่ 1 รอบชิงชนะเลิศ การประกวดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น หัวข้อ “เมืองไทยที่ฉันอยากเห็น คนไทยที่ฉันอยากเป็น”

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงฮันนา มนน้อย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 1 รอบชิงชนะเลิศ การประกวดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น หัวข้อ “เมืองไทยที่ฉันอยากเห็น คนไทยที่ฉันอยากเป็น” สำนักงานราชบัณฑิตยสภารอบชิงชนะเลิศ กลุ่มที่ 2 ภาคเหนือ ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ โฮเต็ล จังหวัดเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 พร้อมกันนี้ให้สัมภาษณ์ กับสถานีวิทยุ ม.ก เพื่อร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นการพูดภาษาคำเมืองให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทย ฝึกซ้อมโดย คุณครูกรกช ไชยวงค์