"The ultimate aim of education is the development of character"

นายณัฐรณ เอกฉันท์ และนายณัฐกฤต เหมืองสอง รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 จากการแข่งขัน  𝗧𝗢𝗔 𝟑x𝟑 𝗕𝗮𝘀𝗸𝗲𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹 𝗔​𝗹𝗹 𝗧𝗵𝗮𝗶𝗹𝗮𝗻𝗱 𝟐𝟎𝟐𝟒

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นายณัฐรณ เอกฉันท์ และ นายณัฐกฤต เหมืองสอง ม.4/1  นักกีฬาบาสเกตบอล  ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 จากการแข่งขัน  𝗧𝗢𝗔 𝟑x𝟑 𝗕𝗮𝘀𝗸𝗲𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹 𝗔​𝗹𝗹 𝗧𝗵𝗮𝗶𝗹𝗮𝗻𝗱 𝟐𝟎𝟐𝟒 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี    เมื่อวันที่ 3 – 5 พฤษภาคม 2567   ณ โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์เอราวัณ มหาวิทยาลัยการกีฬา วิทยาเขตเชียงใหม่  จัดการแข่งขันโดย สมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ทีโอเอ เพนท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  (ระดับภาค)