"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายปุณณเกียรติ์ เปรมปิติกูลวัฒนา รางวัลการแข่งขันจักรยาน หนูน้อยขาไถ ชิงแชมป์ประเทศไทย

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กชายปุณณเกียรติ์ เปรมปิติกูลวัฒนา อนุบาล 3/8 ได้อันดับที่ 2 รุ่น 5.1 – 5.6 ขวบ การแข่งขันจักรยาน หนูน้อยขาไถ ชิงแชมป์ประเทศไทย (Balance Bike Thailand Championships) สนามที่ 1 ประจำปี 2567 และได้เป็นตัวแทนภาคเหนือ ไปชิงแชมป์รอบ TCA ซูเปอธ์แชมป์ ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2567 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต