"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำ “ลำปางสปิ้นเตอร์ ครั้งที่4 ประจำปี2567” รุ่นอายุ12ปีชาย 

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายภูวิศ วงค์แสง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
ที่ได้รับรางวัล

-เหรียญทอง กรรเชียง 25 ม.
-เหรียญทอง ฟรีสไตล์ 25 ม.
-เหรียญทอง ฟรีสไตล์ 50 ม.
-เหรียญเงิน ผีเสื้อ 25 ม.
-เหรียญทองแดง ฟรีสไตล์ 100 ม.
จากการแข่งขันว่ายน้ำ “ลำปางสปิ้นเตอร์ ครั้งที่4 ประจำปี2567” รุ่นอายุ12ปีชาย
ณ ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง

ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2567