"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงชญาภา มหาสิงห์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/8 ได้รับเหรียญรางวัลรวม 3 เหรียญรางวัล ในการแข่งขันว่ายน้ำลำปางสปิ้นเตอร์ ประจำปี 2567 รุ่นอายุ 9 ปี หญิง

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงชญาภา มหาสิงห์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/8 ได้รับเหรียญรางวัลรวม 3 เหรียญรางวัล ได้แก่
เหรียญทอง กรรเชียง 25 เมตร
เหรียญเงิน กบ 25 เมตร
และเหรียญเงิน กบ 50 เมตร

ในการแข่งขันว่ายน้ำลำปางสปิ้นเตอร์ ประจำปี 2567 รุ่นอายุ 9 ปี หญิง ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2567