"The ultimate aim of education is the development of character"

TOYOTA Youth Super Series 2024 สนาม 1 Central Chaengwattana

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายรวิณ ชูชัยศรี ช้นประถมศึกษาปีที่ 4/11
ที่ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 แบดมินตันประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุต่ำกว่า 13 ปี
ชนะเลิศ แบดมินตันประเภทชายคู่ รุ่นอายุต่ำกว่า 13 ปี
จากการแข่งขันแบดมินตัน TOYOTA Youth Super Series 2024 สนาม 1 Central Chaengwattana
การแข่งขันระดับประเทศ
จัดโดย สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ระหว่างวันที่ 2 – 7 เมษายน 2567
ณ เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ