"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัล 10 สุดยอด แนวคิดโครงงานคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ (ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สวช. ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2567)

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงชรินทิพย์ กิตติเฉลิมโรจน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่ได้รับรางวัล 10 สุดยอด แนวคิดโครงงานคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ (ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สวช. ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2567) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนายสุไลมาน เล็กหีม ประธานมูลนิธิโครงการสอนวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ เมื่อ วันที่ 27 เมษายน 2567