"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันฟุตบอลในรุ่น U-12 รายการ Thailand Junior2023

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายศุพัชกรณ์ สุขสาร  ช้นประถมศึกษาปีที่ 4/8
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
จากการแข่งขันฟุตบอลในรุ่น U-12 รายการ Thailand Junior2023 ณ JPT ARENA Chiang Mai สนามฟุตบอลหญ้าเทียม หางดง-สันป่าตอง เชียงใหม่

สังกัดสโมสร นครเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2567