"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ลำปางสปิ้นเตอร์ ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายณัฏฐวรรธน์ สุวดิษฐ์   ช้นประถมศึกษาปีที่ 4/12
ที่ได้รับรางวัล
– 1 เหรียญทอง จากท่าผลัด 2×25 ม.
– 3 เหรียญทองแดง จากท่าฟรีสไตล์ 100 ม. กรรเชียง 25 ม.และ กบ 25 ม.

จากรายการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ลำปางสปิ้นเตอร์ ประจำปี 2567

ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง จังหวัดลำปาง

ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2567
จัดโดย : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง