"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันฟุตบอล รายการ  เชียงดาวอารีน่า ยูธคัพ ครั้งที่ 1   

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายทินภัทร ธงดำ  ช้นประถมศึกษาปีที่ 4/5
ที่ได้รับรางวัล  รางวัลรองชนะเลิศที่ 2 

จากการแข่งขันฟุตบอล รายการ  เชียงดาวอารีน่า ยูธคัพ ครั้งที่
(
รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี) 
สนาม เชียงดาวอารีน่า
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2567