"The ultimate aim of education is the development of character"

นายณัฐกิตติ์  สุนันท์  นักกีฬาว่ายน้ำ  รับรางวัลจากการเเข่งขันว่ายน้ำกีฬาเยาวชนเเห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์”

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ  นายณัฐกิตติ์  สุนันท์  ม.5/4  นักกีฬาว่ายน้ำ  ที่ได้รับรางวัลจากการเเข่งขันว่ายน้ำกีฬาเยาวชนเเห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์”  วันที่ 21 – 31 มีนาคม 2567 ณ สระว่ายน้ำค่ายบุรฉัตร จังหวัดราชบุรี  จัดการเเข่งขันโดย จังหวัดราชบุรี และการกีฬาเเห่งประเทศไทย

รางวัลที่ได้รับ   – รองชนะเลิศอันดับ 2    ผลัดผสม ชาย     4 x 100 เมตร

– อันดับ 4                   ผลัดผสม Mixed  4 x 100 เมตร

– อันดับ 8                   กบ 50 เมตร ชาย