"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายรฐนนท์ สวนแก้ว รางวัล “ทูตสงกรานต์ประจำภาค” ในการประกวด “ทูตสงกรานต์แห่งประเทศไทย” ประจำปี 2567

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กชายรฐนนท์ สวนแก้ว อนุบาล 3/10 รางวัล “ทูตสงกรานต์ประจำภาค” ในการประกวด “ทูตสงกรานต์แห่งประเทศไทย” ประจำปี ๒๕๖๗ จัดโดย สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคมและองค์กรภาคีเครือข่าย ณ ข่วงวัฒนธรรมหอคำพระญามังราย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 12 เมษายน 2567