"The ultimate aim of education is the development of character"

นายนิติธร อุบลรัตน์ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นายนิติธร  อุบลรัตน์   ม.4/5   ที่ได้รับรางวัลจากการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง – วิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566  ณ  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่  จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ  (สวช.)  (ระดับจังหวัด)

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง – วิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567  ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่  จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ  (สวช.)  (ระดับประเทศ)