"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงสุรัชนา สุรินทร์รักษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 4 การแข่งขันหมากรุกสากลเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 19 ประเภทเยาวชนหญิงอายุไม่เกิน 10 ปี

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสุรัชนา สุรินทร์รักษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 4 การแข่งขันหมากรุกสากลเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 19 ประเภทเยาวชนหญิงอายุไม่เกิน 10 ปี วันที่ ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย 12-16 เมษายน 2567