"The ultimate aim of education is the development of character"

Arena Thailand Age Group Swimming Championships 2024

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปัณณภรณ์ สามารถ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6

ที่ได้รับ กลุ่ม 4 หญิง (10-11 ปี) ฟรีสไตล์ 800 ม. ลำดับที่ 5 ของประเทศ ฟรีสไตล์ 1500 ม. ลำดับที่ 7 ของประเทศ

จาก การแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 Arena Thailand Age Group Swimming Championships 2024

จัดโดย สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ