"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค 5 ประจำปี 2567

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปัณณภรณ์ สามารถ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6

ที่ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง

-ฟรีสไตล์ 1500 ม. เหรียญทอง
-ฟรีสไตล์ 800 ม. เหรียญทอง
-ฟรีสไตล์ 400 ม. เหรียญเงิน
-ฟรีสไตล์ 100 ม. เหรียญเงิน
-ฟรีสไตล์ 50 ม. เหรียญทองแดง

จาก การแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค 5 ประจำปี 2567

จัดโดย สมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ภาค 5 (ภาคเหนือ)

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จ.เชียงใหม่