"The ultimate aim of education is the development of character"

เชียงดาว ยูธคัพ U13 จัดโดยเชียงดาวอารีนา

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายภูภูมิ สุราวาลย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/9 และเด็กชายศุภวิชญ์ เสนาบุตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/12

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จาก เชียงดาว ยูธคัพ U13 จัดโดยเชียงดาวอารีนา

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2567 ณ สนามหญ้าเทียม เชียงดาวอารีนา