"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการระดับประเทศ วิชาคณิตศาสตร์ (online)

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กชายณฐกร กันทะโย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/11

ที่ได้รับ รางวัลเหรียญทอง-วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566

จากโครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการระดับประเทศ วิชาคณิตศาสตร์ (online)

จัดโดย Top Test Center โครงการสอบ ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 (การแข่งขันออนไลน์)