"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายกิตติศักดิ์ หวังพรไพบูลย์ ได้รับรางวัล การแข่งขันว่ายน้ำ 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ เด็กชายกิตติศักดิ์ หวังพรไพบูลย์

ได้รับรางวัล : เหรียญทอง 1 เหรียญ -เตะเท้าฟรีสไตล์25 ม.

เหรียญเงิน 2 เหรียญ-ฟรีสไตล์ 25ม.-ผีเสื้อ 25ม.

เหรียญทองแดง 5 เหรียญ -กบ 25 ม. -กบ 50 ม. -กรรเชียง25ม. -ฟรีสไตล์50ม. -ผลัดฟรีสไตล์2×25ม.

รายการที่ไปแข่ง : เชียงใหม่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2024

เมื่อวันที่ : วันที่ 30-31 มีนาคม 2567

จัดโดย : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่