"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิง วิชิตา มณีวงค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท หญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี รายการTOYOTA Youth Super Series 2024

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ เด็กหญิง วิชิตา มณีวงค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6
รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท หญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี
รายการที่แข่ง TOYOTA Youth Super Series 2024 สนามที่ 1
ณ (สถานที่ ที่ไปแข่ง) เซ็นทรัลฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่ 2 – 7 เมษายน 2567
จัดโดย สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์