"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำเชียงใหม่แชมป์เปี้ยนชิพ

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายญาณวุฒิ  มิ่งขวัญ  ช้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
ที่ได้รับรางวัล รางวัล 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 8 รุ่นอายุ 10ปีชาย
• 1 เหรียญทอง  รายการ กบ 25 เมตร
• 3 เหรียญเงิน รายการ กรรเชียง 25 เมตร  กรรเชียง 50 เมตร  ผีเสื้อ 25 เมตร
• ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 8 รุ่นอายุ 10ปีชาย

จากการแข่งขันว่ายน้ำเชียงใหม่แชมป์เปี้ยนชิพ
ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
จัดโดย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียใหม่
ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2567