"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายอรุณรพินทร์ ดวงเทียน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ฟุตบอล 7 คน ระดับอายุ 9 ปี จากรายการแข่งขัน Fresh Milk Cub

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายอรุณรพินทร์ ดวงเทียน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ฟุตบอล 7 คน ระดับอายุ 9 ปี จากรายการแข่งขัน Fresh Milk Cub จัดโดย เจ้าขุน Arena เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2567