"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงซาบริน่า วินน์ สอนคำ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัลรวม 3 รางวัล การเเข่งขันแบดมินตันรายการ Excella Web Junior League 2024 Section One #2

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงซาบริน่า วินน์ สอนคำ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ที่ได้รับรางวัลรวม 3 รางวัล ได้แก่                                                                                                        🥇 ชนะเลิศ คู่ผสม รุ่น 8ปี
🥈 รองชนะเลิศ หญิงคู่ รุ่น 8 ปี
🥉 รองชนะเลิศอันดับ 2 หญิงเดี่ยว รุ่น 8 ปี

ในการเเข่งขันแบดมินตันรายการ Excella Web Junior League 2024 Section One #2 จัดโดย สนาม แบดมินตัน CMI จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2024