"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ธนาฤทธิ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/11 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน CMI Web Junior League section two #2 2024

ขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับเด็กหญิงณัฎฐณิชา ธนาฤทธิ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/11

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงคู่ 8 ปี จากการแข่งขัน CMI Web Junior League section two #2 2024

จัดโดยศูนย์ฝึกแบดมินตันจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2567

ณ สนามแบดมินตัน CMI เชียงใหม่