"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายณัชพล นุ้ยวรรณ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/13 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากรายการ Fresh Milk Cup U9

ขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับเด็กชายณัชพล นุ้ยวรรณ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/13

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากรายการ Fresh Milk Cup U9

จัดโดย เจ้าขุนอารีน่า ลำพูน เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2567