"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายทีปกร ปุริโสตะโย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง Kyorugi จากการแข่งขัน UTT Taekwondo Championships 2024

ขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับเด็กชายทีปกร ปุริโสตะโย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง Kyorugi ประเภทต่อสู้ ประเภทยุวชนชาย 9-10 ปี Class A น้ำหนัก 23-25 กิโลกรัม จากการแข่งขัน UTT Taekwondo Championships 2024

จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2567

ณ หอประชุมโรงเรียนบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ต.วังกะพี้ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์