"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันแบดมินตัน Toyota Youth Super Series 2024 สนามที่ 1 

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ
 เด็กหญิงพิงพันธุ์  ไพวิบูลย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5

ได้รับรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท หญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี
รางวัลชนะเลิศ ประเภท คู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี 

จากรายการ Toyota Youth Super Series 2024 สนามที่ 1 การแข่งขันแบดมินตัน

จัดโดย สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ระหว่างวันที่ 2 – 7 เมษายน 2567
เซ็นทรัลฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี