"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายณัฐกฤต กองเมือง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/13 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน Fresh Milk คัพ

ขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับเด็กชายณัฐกฤต กองเมือง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/13

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน Fresh Milk คัพ รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี

จัดโดยเจ้าขุน Arena เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2567