"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายกวินภพ อภิรมย์ ป.1/1 รางวัล 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองเเดง ในการแข่งว่ายน้ำ เชียงใหม่แชมป์เปี้ยนชิพ

ขอเเสดงความชื่นชมยินดีกับ เด็กชายกวินภพ อภิรมย์ ป.1/1

ได้รับ รางวัล 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองเเดง

ได้เเก่

-เหรียญทองเตะเท้าฟรีสไตล์ 25 เมตร
-เหรียญเงิน กบ 50 เมตร
-เหรียญทองแดง กรรเชียง 25 เมตร
-เหรียญทองแดง ผีเสื้อ 50 เมตร
-เหรียญทองแดง ฟรีสไสตล์ 25 เมตร
-เหรียญเงิน กบ 25 เมตร
-เหรียญทองแดง กรรเชียง 50 เมตร
-เหรียญทองแดง ผีเสื้อ 25 เมตร
-เหรียญทองแดง ฟรีสไตล์ 50 เมตร

ในการแข่งว่ายน้ำ เชียงใหม่แชมป์เปี้ยนชิพ

ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่ ประจำปี 2567

ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม พ.ศ.2567