"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงภควรรณ ไพโรจน์ รางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ เชียงใหม่แชมป์เปี้ยนชิพ

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภควรรณ ไพโรจน์ อนุบาล 3/10

ได้รับรางวัล รายการที่แข่งขัน รุ่นหญิงอายุ 7 ปี

-ถ้วยทองรางวัลชนะเลิศอันดับ 7
-เหรียญเงิน ผีเสื้อ 50 ม.
-เหรียญทองแดง ผีเสื้อ 25 ม.
-เหรียญเงิน กรรเชียง 25 ม.
-เหรียญเงิน กรรเชียง 50 ม.
-เหรียญทองแดง ฟรีสไตล์ 25 ม.
-เหรียญทองแดง ฟรีสไตล์ 50 ม.
-เหรียญเงิน กบ 50 ม.
-เหรียญทอง เตะเท้าฟรีสไตล์ 25 ม.

แข่งว่ายน้ำ เขียงใหม่แชมป์เปี้ยนชิพ ประจำปี 2567 วันที่ 30 – 31 มีนาคม 2567
ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่