"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายปัฑค์ปัณญธร หาญณรงค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภูมิภาค Division2 Class Boy-D จากการแข่งขันกอล์ฟเยาวชน

ขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับเด็กชายปัฑค์ปัณญธร หาญณรงค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภูมิภาค Division2 Class Boy-D จากการแข่งขันกอล์ฟเยาวชน
จัดโดยชมรมนักกอล์ฟเยาวชนไทยภาคเหนือ เมื่อวันที่2-3มีนาคม2567
ณ สนามกอล์ฟ Royal Chiangmai Golf Resort จังหวัดเชียงใหม่